Om materialredovisning.se

Målet 95% återvinning av fordon 2015

Lag- och förordningskrav

Enligt lagstiftningen är samtliga auktoriserad bilskrotare skyldig att årligen rapportera de uppgifter som producenten måste ha för att fullgöra sina redovisningsskyldigheter enligt förordningen om producentansvar för bilar (personbilar, lastbilar och bussar) vars totalvikt inte överskrider 3 500 kg. Nedanstående punkter anger de uppgifter som en auktoriserad bilskrotare måste rapportera till bilproducenten.

Rapportering idag

För att underlätta rapporteringen har Mobility Sweden tillsammans med Berg & Ström System AB utvecklat ett webbaserat rapporteringssystem, som är gratis att använda för alla auktoriserade bilskrotare i Sverige. För att använda systemet måste bilskrotaren registrera sig genom att ansöka om ett användarnamn och ett lösenord (OBS! Detta gäller inte för de bilskrotare som är anslutna antingen till Bilretur eller SBR (Svenska Bilåtervinnares Riksförbund) ). Ansökningen görs på webbsidan.

Intressenter

Informationsflöde