Bilåtervinnare

Auktoriserade bilåtervinnare som har material som återvunnits, logga in här.

Logga in

Mottagare

Materialmottagare i systemet, logga in här.


Logga in

Kommun

Kommuner som använder systemet för att se bilåtervinnare i kommunen, logga in här.

Logga in

Län

Län som använder systemet för att se bilåtervinnare i länet, logga in här.

Logga in

Aktuell information från Mobility Sweden angående materialåtervinning

2018-02-21 - Systemet endast tillgängligt för av Länsstyrelsen auktoriserade bilåtervinnare

Vid den senaste årliga körningen av listan från Transportstyrelsen över de återvinnare som har auktorisation från Länsstyrelsen, markeras vilka som är aktiva dvs auktoriserade.

Återvinnare raderas inte ur systemet men är markerade som inaktiva i väntan på ny auktorisation. Tills dess en ny auktorisation utfärdats går det inte att logga in i sytemet.

Kontakta Mobility Sweden för vidare information!